jQuery('.map-container') .click(function(){ jQuery(this).find('iframe').addClass('clicked')}) .mouseleave(function(){ jQuery(this).find('iframe').removeClass('clicked')});
Tel. +34 687 501 747 - +34 681 367 258

Cursos de Yesería Rústica Grupo D

Grupo D del Curso de Yesería Rústica impartido en el Centro de Formación Estecha